wz
DOLY PO ROCE 1945 

Důl Schoeller

Důl Schoeller se nalézá v  katastru obce Libušín, v těsné blízkosti hradiště Libušín. Jméno získal  po členu správní rady Mirošovicko-libušínsko-svatoňovického těžařstva, rakouském velkoprůmyslníkovi Gustavu Schoellerovi...

Důl Hořkovec, závod Pecínov

Těžba lupku na kladensku byla v minulosti plně součástí  kladenského koncernu, v různých dobách pod různými názvy. Činnost Českých lupkových závodů, a.s. navazuje na těžařskou tradici Rakovnicka, která...

Důl Tuchlovice - Nosek

První geologické vrty z přelomu století, kterými si těžařské společnosti ověřovaly přítomnost uhelné sloje na severozápadě, pocházejí z let 1895 – 1901, na základě kutacího povolení z roku1863....

Důl Max

Důl se nalézal v  katastru obce Libušín, směrem ke Kladnu. Toto důlní dílo bylo pojmenováno podle člena správní rady Pražské železářské společnosti, Maximiliana (Maxe) Egona Fürstenberka. Jáma byla hloubena v l. 1888-1892...

Důl Ronna - Gottwald

Tento důl se nalézal v katastru městské části Kladna, Švermov, v bývalé obci Hnidousy.Areál dolu naleznete zhruba  300 m od silnice Kladno-Slaný. Důl začala hloubit Společnost státní dráhy v r. 1882. V r. 1883 byl důl vybaven dvouválcovým ležatým parním těžním strojem...

Důl Michael - Layer

Poslední úvahy o znovuotevření pocházejí z r. 1962, kdy byla jáma opět vystrojena. V r. 1965 byly  však práce zastaveny natrvalo. Z hlediska památkové péče by bylo žádoucí zachovat důl Michael jako ucelený komplex a ochranu rozšířit na jámu Layer...

Důl František Josef - Zápotocký

Tento důl se nalézal v  severovýchodní části Kladna, v části Dubí. Na Kladně byl znám spíše pod názvem Francšachta. Důl byl vyhlouben v l. 1867-1872 společností Buštěhradských kamenouhelných dolů...

Důl Slaný

Důl, který se dolem nikdy nestal. 

Jáma Pustinka

Důl Wanieck u Kamenných Žehrovic

V roce 1909 bylo přijato rozhodnutí o založení dolu. Tato nová jáma měla sloužit jako hlavní výdušná jáma dolu Schoeller. Hloubení započato v l. 1913-1914 za použití tzv. Neubauerovy železobetonové důlní výztuže...

Důl Ludmila u Brandýska...

Důl Ludmila se nacházel asi 5 km severovýchodně od středu města Kladna, v městské části Kladno-Vrapice, směrem na obec Cvrčovice. Jde bezesporu o bývalou technickou památku na počátky dolování na kladensku....

Důl Jan Libušín

Vlastní těžba byla ukončena v r. 1925, v l. 1934-1975 důl sloužil jako větrací jáma a  některé provozní objekty demolovány. Z hlediska památkové péče jsou dodnes zachované objekty ....

Důl Laura - ČSA II

Důl se nalézal v  katastru obce Rynholec a byl zaražen v roce 1889, svým rozsahem navazoval na Důl ČSA ležícím směrem ke Stochovu. Svým zařazením byl v roce 1950 zahrnut spolu s Dolem ČSA a dolem Rako do ....