wz
   Vůbec první dochovaná zmínka o těžbě uhlí ve středočeském uhelném revíru se datuje k roku 1463. Jedná se o listinu, která povoluje těžbu uhlí v malé pánvi u Malých Přílep. V 15. - 18. století se uhlí dobývalo primitivně zejména v drobných císařských dolech u Buštěhradu, jednalo se jen o povrchovou těžbu méně kvalitního uhlí. Startovní čarou dolování uhlí na Kladensku lze považovat zejména 70. léta 18. století.  V roce 1775 Václav Burgr a Jakub Oplt z Buckova našli na úbočí vrchu Vysoký u Vrapic větší množství uhlí a objevili tak výchoz uhelných slojí. Tyto naleziště uhlí se stala základem dolů buštěhradské vrchnosti, největšího důlního celku u nás až do 40. let 19. století. K prvním šachtám patřily v roce 1776 Barbora, Jindřich a Václav, které se nacházely v západní části kladenské uhelné sloje v katastru Vrapice. V dalším období se dolování posunulo směrem na východ, kde v roce 1822 byla zaražena u Cvrčovic šachta Ludmila.

Známější historie kamenouhelných dolů na Kladně začíná v polovině roku 1847, kdy V. Novotný a V. Lanna založili společnost Pražské uhelné doly u Kladna. 

    V této době bylo založeno první hloubění jámy dolu Václav.  Již v té době bylo známé, že uhlí jihovýchodního okraje Kladensko- Buštěhradského revíru je koksovatelné. Od roku 1848 společnost nese nový název Kladenské kamenouhelné těžařstvo, do kterého vstupují bratři Kleinové.  První pece na koks byly stavěny touto společností o rok později. V letech 1854 - 85 bylo nejvýznamnější událostí v průmyslovém oboru zavedení výroby surového železa pomocí koksu na Kladně.  

    Největší rozmach dolování v revíru nastal po roce 1842.  Uhelné oblasti byly více prozkoumány nově zřízenými komisemi, které měly za cíl nalézt hlavní uhelné sloje v tomto revíru. Kutební komise ukončily svojí práci 1. 1. 1855, kdy majetek a důlní činnost přešla do nové Společnosti státní dráhy. Byly založeny jámy: Michael, Layer, Marie Antonia a Václav.

 Domovská stránka www.montanya.org

 
Více informací o lokalitě a dalších aktivitách naleznete na stránce www.montanya.org